Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

remainnameless
remainnameless
5734 43d3 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
remainnameless
remainnameless
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
remainnameless
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatedibea tedibea
remainnameless

April 06 2015

remainnameless
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu
— Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viadusielecc dusielecc
remainnameless
3987 d8d9
Reposted fromretaliate retaliate viamarisette marisette
remainnameless
6437 c9c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette
remainnameless
1149 e082
Reposted fromIriss Iriss viaeta eta
remainnameless
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaeta eta
remainnameless
5851 f305
Reposted fromcube cube viazabka zabka
remainnameless
4825 461c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazabka zabka
remainnameless
5933 66b8
Reposted fromnexxt nexxt viazabka zabka
remainnameless
I should have kissed you longer
Reposted fromweightless weightless viazabka zabka
remainnameless

"(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy."

— Julio Cortázar
Reposted fromundertow undertow viazabka zabka
remainnameless
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viazabka zabka
remainnameless
6357 eb5e
Reposted fromtwarze twarze viaeta eta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl